DNES SME SA STRETLI ZA OKRÚHLYM STOLOM K STERILIZÁCIÁM ŽIEN, KTORÉ BOLI VYKONANÉ V ROZPORE S PRÁVOM

07.10.2021

Dnes som sa zúčastnila na okrúhlom stole vo veci sterilizácií uskutočnených v rozpore s právom, obeťami ktorých boli prevažne rómske ženy. Na okrúhlom stole sa zúčastnili reprezentanti a reprezentantky rezortov spravodlivosti, zdravotníctva, práce, financií či splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity. Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa oboznámiť s východiskovými postojmi k veci a nájsť možnosti ďalšieho postupu riešenia tohto dlhotrvajúceho problému.

V úvode som poukázala na dôvody nájdenia mechanizmu zahladenia ujmy, ktorú tieto ženy utrpeli, na čo upozorňujem už od roku 2018. Ako inšpirácia nám môže slúžiť situácia v Českej republike, kde bol nedávno schválený zákon o odškodnení žien, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom.

Pri hľadaní efektívneho mechanizmu je potrebná participácia viacerých rezortov. Keďže ide o úkony, ktoré sa udiali v minulosti, je potrebné dohľadať dokumentáciu a iné ďalšie doklady a dáta, na základe ktorých bude možné potvrdiť, že k sterilizácii v rozpore s právom došlo.

Zástupkyne ministerstva spravodlivosti na dnešnom stretnutí uviedli, že v danej problematike je rezort aktívny a už zrealizoval jedno stretnutie pracovnej skupiny a má sa uskutočniť ďalšie. Zástupkyňa ministerstva práce sa taktiež vyjadrila, že tento rezort bude pri hľadaní riešení súčinný. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva financií bude možné uvoľniť finančné zdroje na riešenie problému. Zástupkyňa ministerstva zdravotníctva uviedla, že ide o senzitívnu záležitosť a zároveň pripomenula, že doposiaľ nebol pri sterilizáciách v rozpore s právom dokázaný úmysel.

Ako upozornil komisár Rady Európy pre ľudské práva Thomas Hammarberg, ktorý pôsobil od roku 2006 do roku 2012, aj keď nie je preukázaný systémový charakter sterilizácií v rozpore s právom, štát má zodpovednosť zabezpečiť, aby k nim vôbec nedochádzalo. Uvedené platí osobitne v kontexte súhlasu, ktorý bol vyžadovaný od roku 1966, avšak podrobnejšie rozpracovanie poskytovania slobodného a vážneho súhlasu absentovalo.

Dôležité je tiež zohľadniť zistenia Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá mapovala prípady na Slovensku a v mnohých z nich podľa nej bola sterilizácia vykonaná pod nátlakom a bez slobodného súhlasu.

Chcem veriť, že okrúhly stôl predznamenáva, že v blízkej budúcnosti Slovenská republika pristúpi k vhodnému systémovému riešeniu tohto ťaživého problému.
Zobraziť všetky