DNES SME DISKUTOVALI O DOSTUPNOSTI SLUŽIEB REPRODUKČNÉHO ZDRAVIA

20.09.2021

Na pôde Slovenského národného strediska pre ľudské práva som sa zúčastnila na diskusii za okrúhlym stolom, na ktorej organizácia Možnosť voľby prezentovala výsledky svojho výskumu so zameraním na právo na prístup k bezpečným interrupciám.

Ako upozornila Adriana Mesochoritisová, riaditeľka organizácie, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane reprodukčných a sexuálnych práv, okliešťovanie práv žien signalizuje celkové zhoršovanie rešpektu k ľudským právam v spoločnosti.

Pre zabezpečenie dostupnosti služieb v oblasti reprodukčného zdravia považujem prístup k informáciám a kontrolný mechanizmus dodržiavania práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti za kľúčové. Rovnaké zistenia vyplynuli aj z nášho prieskumu o dodržiavaní práv žien pri pôrode.

Z tohto prieskumu okrem iného vyplynulo, že niektoré ženy po traume z prvého pôrodu sa rozhodnú nemať ďalšie deti. Ak chceme znižovať počet interrupcií, zlepšovanie pôrodníckej starostlivosti by malo byť súčasťou cesty k tomuto cieľu, nie reštriktívne opatrenia.

Zber dát v oblasti reprodukčného zdravia je veľmi dôležitý, preto vítam výsledky prieskumu organizácie Možnosť voľby, ktoré umožnili odbornú a vecnú diskusiu o návrhoch opatrení smerujúcich k zlepšeniu práva žien na zdravie, vrátane prístupu k bezpečným interrupciám.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a interiér
Zobraziť všetky