DNES SI PRIPOMÍNAME SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

29.08.2021

S dnešným dátumom spred 77 rokov sa spája vypuknutie Slovenského národného povstania, s ktorým je spätý boj našich predkov proti fašizmu. Táto udalosť predstavuje významný moment v histórii, ktorý nám pripomína, že dodržiavanie ľudských práv nebolo vždy samozrejmé a automaticky garantované. Naopak, rešpekt k ľudským právam bol v histórii mnohokrát tvrdo vybojovaný a jedným z dôkazov je aj práve Slovenské národné povstanie. Ľuďom, ktorí sa na ňom podieľali patrí hlboká úcta a vďaka za to, že sa postavili na stranu boja za oslobodenie.

Nezabúdajme na kruté udalosti, ktoré sa odohrali počas II. svetovej vojny a pre ktoré boli viaceré menšiny, etnické, národnostné a iné skupiny prenasledované, väznené a v mnohých prípadoch aj zbavené života.

Buďme citliví a citlivé pri odlišovaní situácií, v ktorých sa ocitli členky a členovia menšín počas II. svetovej vojny od situácií, v ktorých sa nachádzame dnes, aby sme nedevalvovali hodnotu obetí, ktoré si dnes pripomíname.

Neprehliadajme nenávistné či ponižujúce prejavy na adresu minorít, ktoré v minulosti viedli k tragickým udalostiam. Nedopusťme opakovanie temnej časti histórie, chráňme demokratické hodnoty a ľudské práva.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky