DNES S MLADÝMI ĽUĎMI NA TÉMU ŠIKANA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

28.06.2019

S radosťou som prebrala záštitu nad projektom Stredoškolskej študentskej únie na Slovensku pod názvom e-šikana. Projekt je zameraný na základné ľudské práva a slobody, ich porušovanie a znevažovanie na sociálnych sieťach.

Dnes som sa stretla s mladými ľuďmi, s ktorými som diskutovala o možnostiach a právomociach, ktoré ako verejná ochrankyňa práv zo zákona mám.

Keďže projekt sa venuje najmä porušovaniu práv na sociálnych sieťach, hovorila som s nimi okrem iného aj o prípade týkajúcom sa témy e-šikany, ktorým sme sa v kancelárii zaoberali. Začiatkom tohto roka sa na nás obrátil žiak, ktorý uvádzal, že žiaci školy vytvorili na sociálnej sieti účet, na ktorom zdieľali vtipné a dehonestujúce obrázky svojich učiteľov. Základná škola sa o situácii dozvedela a rozhodla sa potrestať všetkých žiakov, ktorí príspevky lajkovali či komentovali spolu s administrátormi a tvorcami obrázkov. Tresty boli odstupňované podľa toho, do akej miery participovali na tejto aktivite. V rozhodnutí školy žiak, ktorý sa na nás obrátil, videl problém.

V tomto prípade je však potrebné uvedomiť si, že právo na slobodu prejavu nie je absolútne a môže byť zákonom obmedzené, pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných (napríklad práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti). Tento prípad som uzavrela so záverom, že dôsledky, ktoré žiakom vyplynuli, boli adekvátne.
Zobraziť všetky