DNES OSLAVUJEME DEŇ ÚSTAVY

01.09.2018

Práve dnes ubehlo 26 rokov, od kedy sme prijali náš najvyšší právny predpis, Ústavu SR. Základom tohto štátotvorného dokumentu, tejto dohody všetkých občanov Slovenskej republiky, sú demokratické princípy, ktoré garantujú slobodu a rovnosť v dôstojnosti i v právach všetkých ľudí bez rozdielu. Významnou súčasťou Ústavy sú základné práva a slobody, ktoré vyjadrujú pozície jednotlivca voči štátu a zodpovedajú povinnosti štátu nezasahovať do sféry jednotlivca alebo naopak vytvoriť podmienky pre realizáciu práva. Mojím poslaním je na porušovanie základných práv a slobôd poukazovať a upozorňovať na vývoj ich interpretácie aj prostredníctvom medzinárodných dohovorov. Je to nakoniec práve Ústava, ktorá nám pripomína, že sme okrem nej viazaní aj medzinárodnými zmluvami a záväzkami, ktoré sme prevzali.
Zobraziť všetky