DNES O DETSKÝCH OBETIACH NÁSILIA NA PÔDE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI

14.08.2019

O detských obetiach násilia a ich sociálno-právnej ochrane som dnes diskutovala so štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Editou Pfundtner. Je smutným faktom, že ak sa deti rozhodnú so svojím problémom zdôveriť, v mnohých prípadoch prejdú viacnásobným vypočúvaním, ktoré pre nich predstavuje obrovskú psychickú a emočnú záťaž. Často sa stáva, že ak sa dieťa odhodlá o násilí hovoriť a za rok prejde aj piatimi vypočúvaniami bez vyriešenia situácie, povie si, že by preňho bolo lepšie, keby o svojom probléme radšej mlčalo.

Aj toto je dôvod, prečo sa mnohé prípady neodkryjú a násilie na deťoch tak ostáva skrytým javom v spoločnosti. Podľa oficiálnych štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z minulého roka bolo na Slovensku takmer 1 300 prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Toto číslo však zrejme predstavuje len zlomok z reálneho počtu obetí.

Budem preto apelovať na zmenu, aby sme ohrozeným deťom poskytli adekvátnu pomoc a zabezpečili, aby ich systém netraumatizoval. Okrem vytvorenia špeciálnych výsluchových miestností, na ktoré dlhodobo upozorňujem, je potrebné vyškoliť vyšetrovateľov a zabezpečiť ďalšie štandardizované postupy čo najskôr. Ministerstvo spravodlivosti vníma závažnosť problému a je otvorené hľadať riešenia na zlepšenie situácie.
Zobraziť všetky