DNES MÁ VÝROČIE DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

20.11.2020

Dnes si pripomíname prijatie Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom na ochranu práv detí. Dohovor bol prijatý 20. novembra 1989 Valným zhromaždením OSN.

Je dôležité pripomínať si významné dni odkazujúce na nevyhnutnosť chrániť jednu z najzraniteľnejších skupín v spoločnosti, do ktorej jednoznačne patria deti. Vo našej činnosti sa zaoberáme ochranou ich práv napríklad v súvislosti s potrebou zrealizovať dôsledné kroky pre odstránenie segregácie vo vzdelávaní. Nemenej dôležitou oblasťou, ktorej sa v kancelárii venujeme, je ochrana detských obetí násilia a ich práv. Taktiež sa v rámci riešenia podnetov zaoberáme aj preskúmavaním poskytovania rôznych príspevkov pre deti so zdravotným postihnutím.

Všetky deti si zaslúžia ochranu a garanciu základných práv, či už ide o prístup k vzdelávaniu, poskytovanie podpory zo strany štátu pre zabezpečenie ich plnohodnotného života, dostatočnú ochranu, ak sa stanú obeťami násilia, alebo ďalšie oblasti.


Zobraziť všetky