DNES JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV. AKO SA NA SLOVENSKU DODRŽIAVA ICH PRÁVO NA VZDELANIE V ICH JAZYKU?

08.04.2018

Učiť sa v jazyku, ktorému rozumieme, je nevyhnutným predpokladom pre úspech vo vzdelávaní. Pre deti a žiakov z národnostných menšín však nie je samozrejmosťou, že sa môžu učiť vo svojom materinskom jazyku. V prípade Slovenska ide najmä o rómsku menšinu, keďže na žiadnej štátnej škole sa nevyučuje čisto len v rómčine a tieto deti tak nemusia preberanému učivu porozumieť.

S ich vzdelávaním v ich materinskom jazyku úzko súvisia aj možnosti štúdia rómskeho jazyka na vysokých školách. V tomto smere je pozitívnou správou, že dve slovenské univerzity pracujú na rozbehnutí nových vysokoškolských programov so zameraním na rómsky jazyk.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.
Zobraziť všetky