DISKUTOVALA SOM SO SENIORMI V RASTISLAVICIACH

07.02.2020

Prijala som pozvanie na diskusiu so seniormi v Rastislaviciach, ktorých som oboznámila s fungovaním inštitúcie verejného ochrancu práv a tiež s  podnetmi, ktoré sa nám podarilo úspešne vyriešiť.

Diskusia prebiehala v rámci Vidieckej univerzity, kde sa môžu seniori vzdelávať napríklad v počítačovej gramotnosti a práve. Zaujímalo ich, aké majú možnosti v prípade, že majú právny problém, teda na koho sa obrátiť, prípadne, či si vedia pomôcť aj sami.

Priblížila som im svoje kompetencie, prípady, kedy môžem zasiahnuť, napríklad pri zbytočných prieťahoch v súdnych konaniach alebo nesprávnom úradnom postupe orgánov verejnej správy. Viac v Ombudsmankinom sprievodcovi galaxiou orgánov verejnej správy.

Na stretnutí som predstavila aj výsledky nášho prieskumu v zariadeniach pre seniorov, ktoré odhalili najmä prevládajúcu inštitucionálnu kultúru, napríklad povinný budíček, pevnú dobu stravovania či nemožnosť uzamknúť si osobné veci. Správu z prieskumu nájdete TU.

Rozprávali sme sa tiež o prípadoch, kedy som sa obracala na Ústavný súd. Príkladom je podanie, v ktorom som namietala diskriminačné podmienky na získanie príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre ľudí so zdravotným postihnutím, kedže aktuálna právna úprava stanovuje vekový limit na 65 rokov. Toto podanie vzal Ústavný súd ešte začiatkom minulého roka na ďalšie konanie, zatiaľ však v tejto veci nerozhodol.
Zobraziť všetky