DISKUTOVALA SOM S PREZIDENTOM O SVOJICH ZISTENIACH ZA MINULÝ ROK

23.05.2018

Na stretnutí s pánom prezidentom som diskutovala o prieťahoch v konaniach, právach menšín, ale aj o policajnej inšpekcii. Dotkli sme sa aj pripravovaného zákona o policajnom zbore a kontrole polície.

Zlyhávanie súdnictva či prieťahy v konaní sú na Slovensku dlhodobým problémom. Spolu s pánom prezidentom sme sa zhodli, že dĺžka reštitučných konaní je už teraz neprijateľná. Ak sa však neprijmú systémové opatrenia, môžu sa konania v niektorých prípadoch predĺžiť až o ďalších 40 rokov.

Okrem prieťahov v konaniach sme otvorili tiež tému rómskej otázky spojenú aj so vzdelávaním. Neriešenie problémov tejto komunity je často vodou na mlyn pre extrémistické názory. Dôležité je nájsť naozaj účinné a efektívne riešenia, ktoré by pomáhali ľuďom zo zraniteľných skupín spoločnosti.

Pán prezident mi vyjadril podporu a povzbudenie pri ochraňovaní ľudských práv, za čo mu veľmi ďakujem.

Viac sa dozviete TU.
Zobraziť všetky