Diskusie s ombudsmankou: Prečo robíme z rómskych detí špeciálne?

30.09.2014

V mesiaci október sa verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová zúčastní série diskusií v regiónoch v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti.

Prvá z diskusií bude v prešovskej Christianii. Témou bude vzdelávanie detí, ktorého výsledkom sú špeciálne školy a  triedy plné rómskych detí. Bez možnosti ďalšieho úplného vzdelania sa  tieto deti v dospelosti stávajú celoživotne závislé od sociálneho systému a bez perspektívy na iný život aký poznajú doteraz. Na začiatku tohto procesu je diagnostika dieťaťa, na  základe ktorej veľká časť rómskych detí putuje práve do špeciálnych tried.


Na túto tému budú okrem ombudsmanky hovoriť:

Viera Hybenová - psychologička z Centra pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie Prešov
Simona Šimková - psychologička venujúca sa aplikácii Feuersteinovej metódy vo vzdelávaní detí z málo podnetného prostredia
Igor André - učiteľ venujúci sa vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na systémovej úrovni

Moderuje Lýdia Šuchová.

----------------------------------------------------------------------------------

V štvrtok, 9. októbra 2014 bude  v Spišskej Novej Vsi diskutovať o začleňovaní rómskych detí do hlavného prúdu vzdelávania a hľadať odpovede na otázky spojené s problémami v ich vzdelávaní. Výsledkom by malo byť zhodnetenie súčasnej situácie a návrhy na jej zlešenie.

https://www.facebook.com/events/811391088882388/

Diskusie sa zúčastní Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, psychologička z Metodičko-pedagogického centra Prešov Viera Šándorová, komunitná pracovníčka z Moldavy nad Bodvou Irma Horváthová a zástupca Nadácie otvorenej spoločnosti Stano Danel.

Tretia diskusia o vzdelávaní a diagnostike rómskych detí bude v Banskej Bystrici 20. októbra.
Zobraziť všetky