Diskusia s ombudsmankou v KC Dunaj

05.12.2012

Pozývame Vás na ďalšiu otvorenú

Diskusiu s ombudsmankou,
tentokrát na tému:

VZDELÁVANIE RÓMOV.

V pondelok 10. decembra 2012 od 18:00
budeme v Kultúrnom centre Dunaj

(vchod z Nedbalovej ulice č. 3, 4. poschodie) 

pokračovať v diskusii

o právach národnostných menšín a etnických skupín.

Pozvanie Jany Dubovcovej prijali:

rómska aktivistka a novinárka Denisa Havrľová

Alena Kokyová, bojovníčka za zmenu vo vzdelávaní rómskych detí

Lenka Šoganičová, Amnesty International Slovensko

Ján Hero, riaditeľ Súkromného gymnázia s vyučovaním rómskeho jazyka

riaditeľ Ústavu romologických štúdií Rastislav Rosinský

 

 
Zobraziť všetky