Diskusia s ombudsmankou

08.11.2012

PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
sú témou ďalšej otvorenej diskusie s verejnou ochrankyňou práv.

Srdečne Vás pozývame už najbližší pondelok - 12. novembra 2012 od 18:00
do Kultúrneho centra Dunaj v Bratislave
(vchod z Nedbalovej ulice č. 3, 4. poschodie)

Pozvanie Jany Dubovcovej prijali:
vydavateľ a publicista László Szigeti
režisér Martin Šulík
advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Eva Kováčechová
vedúci Úradu UNHCR v SR Peter Kresák

a spolu budú hovoriť aj o tom, že:

podľa Článku 33 Ústavy SR:
„Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine

nesmie byť nikomu na ujmu.“
Zobraziť všetky