DISKRIMINAČNÉ PRAKTIKY VO VEĽKEJ IDE SÚ V ROZPORE S ÚSTAVOU

13.06.2018

Zareagovala som na medializovaný prípad o organizovaní podujatia k Medzinárodnému dňu detí, z ktorého bola vylúčená rómska komunita. V liste starostovi Veľkej Idy som vyjadrila veľké znepokojenie nad dôsledkami dlhodobo komplexne neriešeného problému rómskej otázky a diskriminačnými praktikami, ktoré nepovažujem za efektívne a udržateľné riešenie. Takisto som ho upozornila, že takýto spôsob diskriminácie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.

V závere som ho vyzvala, aby hľadal také riešenia, ktoré sú v súlade so zákonom a zároveň budú viesť k ochrane tak verejných záujmov, ako aj rovnosti všetkých občanov obce.

Viac sa dočítate tu.
Zobraziť všetky