Deviaty okrúhly stôl európskych ombudsmanov v Kodani

03.04.2005

Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv sa v dňoch 31.3.2005 - 1.4.2005 zúčastnil 9. okrúhleho stola európskych ombudsmanov, ktoré sa konalo pri príležitosti 50. výročia založenia úradu ombudsmana v Dánsku. Okrem úvodných častí venovaných významu inštitútu ombudsmana pre budovanie demokracie, potrebe spolupráce jednotlivých ombudsmanov z dôvodu jedinečnosti a nezávislosti ich postavenia, či úvahám o vhodnosti zjednotenia kompetencií ombudsmanov v medzinárodnom dokumente boli hlavnými témami otázka "problémových väzňov" v súvislosti s úkonmi pri obmedzovaní ich osobnej slobody a ochrana práva na súkromie. Zástupca kancelárie vo svojom vystúpení informoval o pôsobnosti verejného ochrancu práv v súvislosti s výkonom väzby a trestu odňatia slobody, o praktických skúsenostiach s vybavovaním podnetov z danej oblasti, ale i o výsledkoch spolupráce s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a aktuálnych zmenách v legislatíve Slovenskej republiky spolu s obsahom návrhov verejného ochrancu práv v pripomienkových konaniach.


*pozn.: text vystúpenia je uverejnený v časti aktivity-vystúpenia, články
Zobraziť všetky