DETSKÉ OBETE NÁSILIA POTREBUJÚ LEPŠIU OCHRANU PRÁV

12.12.2019

Už piatykrát sa u nás v kancelárii stretli odborníci a odborníčky z neziskového sektora spolu so zástupcami ministerstiev a iných inštitúcií, aby spoločne vytvorili odporúčania ako postupovať pri trestnom konaní, ktoré sa týka detských obetí fyzického či sexuálneho násilia. Nad okrúhlym stolom som opäť prevzala záštitu.

Cieľom včerajšej diskusie bolo definovať konkrétne medzery a prekážky v trestnom konaní. Zároveň sme sa sústredili na možné riešenia problémov spolu s tým, ako čo najviac zapojiť orgány sociálnoprávnej ochrany detí (OSPOD) do procesov v súvislosti s trestným konaním. Dôležitým momentom v rámci ochrany detských obetí násilia je okrem iného aj dostatočná výmena informácií medzi OSPOD a políciou. Ako vyplynulo z diskusie za okrúhlym stolom, usmernenie, aby orgány činné v trestnom konaní a OSPOD spolu efektívnejšie komunikovali, bude zavedené do praxe začiatkom budúceho roka.

Viac v tlačovej správe → https://cutt.ly/Ve5M4dw
Zobraziť všetky