DETSKÉ OBETE NÁSILIA MUSÍME OBZVLÁŠŤ CHRÁNIŤ

25.10.2018

Na stretnutí za okrúhlym stolom sme diskutovali o pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami násilia a o dodržiavaní ich práv v súdnych konaniach.

S občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze spolu so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií sme hľadali odpovede, ako zabezpečiť, aby sa v konaniach čo najviac zohľadňoval najlepší záujem dieťaťa. Na závažnosť témy poukazujú aj údaje Rady Európy, podľa ktorých zažilo násilie v rôznych formách každé piate dieťa, čo je v prípade Slovenska až 200 000 detí. Ak by sme toto číslo zredukovali len na jednu desatinu, išlo by stále až o približne 20 000 detí.

Zo stretnutia k tejto problematike vyplynuli závery s cieľmi na zlepšenie situácie detských obetí násilia. Na ich ochranu a postavenie v trestnom konaní je potrebné, aby sa na ne dôsledne uplatňoval status obete v aplikačnej praxi. Okrem toho sme hovorili, ako by malo prebiehať vypočúvanie tak, aby boli deti čo najmenej traumatizované. Nejde len o minimalizovanie počtu výsluchov, ale aj o spôsob vypočúvania a miesto, na ktorom sa odohráva. V roku 2019 by malo byť na Slovensku 15 špeciálnych výsluchových miestností zohľadňujúcich stav a vek dieťaťa. Do budúcnosti však bude nevyhnutné postupne zabezpečovať ďalšie takéto priestory. Diskutovali sme aj o potrebe zabezpečiť oznamovateľom možnosť zachovania ich anonymity zo strany všetkých povinných subjektov. V rámci osvety sme upozornili, že je dôležité zažité stereotypy a mýty o obetiach násilia búrať a vyvracať.
Zobraziť všetky