DETI V MURÁNSKEJ DLHEJ LÚKE SA UČIA V LETNEJ ŠKOLE

13.07.2021

Spolu s mojím tímom sme opäť navštívili základnú školu v Muránskej Dlhej Lúke, v ktorej deti z marginalizovanej rómskej komunity vyučuje výnimočná učiteľka Monika Podolinská.

Pandémia výrazne obmedzila vzdelávací proces najmä u detí bez prístupu na internet a bez možnosti dostatočne absolvovať dištančné vzdelávanie. Pani Podolinská však vložila maximálne úsilie do pomoci deťom v znevýhodnenej situácii, čo sa odzrkadlilo aj pri organizovaní letnej školy pre deti. Deti spoločne piekli koláč, precvičovali si slovenský jazyk, čítanie a písanie. Pani Podolinská im rozpovedala krásnu rozprávku o pani učiteľke, ktorá sa snaží z detí vychovať dobrých ľudí a viesť ich k rešpektu k rozmanitosti.

Sme radi, že sme mali možnosť stráviť s deťmi a pani učiteľkou deň v letnej škole.

Jej oddanosť a plné nasadenie pri práci s deťmi z rómskych komunít sú mimoriadne dôležité, čo sa prejavuje aj na študijných výsledkoch detí. Aj vďaka nej a pomoci žiakom a žiačkam v nultých ročníkoch napríklad neskončil nikto z nich v špeciálnom prúde vzdelávania.

Prajeme veľa síl a odhodlania a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Na obrázku môže byť 2 ľudia, dieťa, sediaci ľudia, stojaci ľudia a interiér


Zobraziť všetky