DETI MUSÍME CHRÁNIŤ PRED NÁSILÍM KONKRÉTNYMI KROKMI V PRAXI

16.04.2019

Dnes sme pokračovali v diskusii o ochrane detských obetí násilia a dodržiavaní ich práv v trestnom konaní z jesene minulého roka.

Na poslednom stretnutí za okrúhlym stolom som uviedla, že podľa údajov Rady Európy zažilo násilie v rôznych formách každé piate dieťa, čo je v prípade Slovenska až 200 000 detí. Ak by sme toto číslo zredukovali len na jednu desatinu, išlo by stále až o približne 20 000 detí. Považujem to za mimoriadne vysoké číslo, ktoré ukazuje, že ide o obzvlášť závažný problém. Násilie na deťoch je často skryté, neodhalené a štatistiky preto neodzrkadľujú reálne počty detí, ktoré sa s násilím stretli.

Kľúčovým problémom v oblasti ochrany detských obetí násilia je skutočnosť, že máme málo špeciálnych výsluchových miestností a tie, ktorými disponujú mimovládne organizácie (Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko) sa využívajú nedostatočne. Hľadanie spôsobu, ako dosiahnuť, aby sa výsluchy detských obetí týrania a sexuálneho zneužívania štandardne konali v na to určených a primerane vybavených vypočúvacích miestnostiach, bolo jedným z cieľov stretnutia. Ako informovalo Prezídium policajného zboru, pripravuje vybudovanie svojich 22 špeciálnych výsluchových miestností, presný termín však neuviedlo.

Z môjho pohľadu je dôležité, aby sme ako štát zabezpečili vybudovanie primeraných výsluchových miestností pre deti čo najskôr.
Zobraziť všetky