DEŤOM STÁLE HROZIA EXEKÚCIE, PO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SOM SA OBRÁTILA NA REZORT FINANCIÍ

26.04.2019

V minulom roku som sa obrátila na Ústavný súd, aby preskúmal súlad zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s ústavou a medzinárodnými zmluvami.

Podľa uvedeného zákona sa totiž poplatníkmi miestneho poplatku môžu stať aj deti a v prípade nedoplatkov v praxi čelia exekúcii. Kancelária verejného ochrancu práv to zistila v rámci prieskumu postupu mesta Žilina pri ochrane základných práv detí. Žilina aktuálne eviduje 297 detí ako daňových dlžníkov, ktorým hrozia exekúcie. Dobrou správou je, že mesto sa problémom plánuje zaoberať.

Ústavný súd môj návrh síce odmietol, ale z jeho odôvodnenia vyplynulo, že sa so mnou stotožnil v názore, že dieťa musí byť chránené pred situáciou, v ktorej by nieslo zodpovednosť za dlh, ktorý objektívne nemôže splniť. Podľa jeho záveru je v prípade napadnutého ustanovenia ochranu dieťaťa možné zabezpečiť ústavne konformným výkladom daného ustanovenia. V odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu jasne rezonuje, že „povinnosť zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona preberá zákonný zástupca, preto následne nemožno nesplnenie tejto povinnosti zákonným zástupcom vymáhať v exekučnom konaní od maloletého dieťaťa.“

Ak vychádzame z tohto výkladu, tak nemôžeme dovoliť, aby v obciach či mestách na Slovensku hrozili exekúcie deťom. Riešením by mohlo byť metodické usmernenie k zákonu, ktoré by zabezpečilo, aby obce a mestá postupovali v súlade s ústavou a nevystavovali exekúciám maloleté deti. Obrátila som sa preto na ministerstvo financií s odporúčaním prijať metodické usmernenie, ktorého účelom má byť ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa.

Viac sa dočítate v článku.
Zobraziť všetky