DEŇ NARCISOV SI AJ TENTO ROK PRIPOMÍNAME VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE

17.06.2021

V roku 2018 som odovzdala svoje Ombudsmanské ďakujem organizácii LIGA PROTI RAKOVINE (LPR), ktorá už viac než 30 rokov pomáha onkologickým pacientom a pacientkam, ich rodinám a blízkym. V rámci svojej činnosti táto organizácia každoročne usporadúva verejno-prospešnú zbierku v rámci Dňa narcisov, čím sa snaží podporiť ľudí s rakovinou a pripomína nám všetkým, že pomôcť si dokážeme predovšetkým navzájom. Okrem toho však tiež zvyšuje záujem, mieru prevencie a pravidelných kontrol v súvislosti s onkologickými ochoreniami.

Nádorové ochorenia boli pred pandémiou po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Napriek tomu, že mnoho z aktivít organizácie Liga proti rakovinu a jej podobným sa posledné roky preniesli do online priestoru, nesmieme zabúdať na skutočnosť, že onkologické ochorenia sú pre Slovensko stále veľkou hrozbou a ich obete potrebujú našu pomoc. Pokladám za dôležité zdôrazniť, že okrem podpory obetiam sa musíme venovať dostatočnej prevencii a dbať o svoje zdravie aj zdravie našich blízkych.

Vážim si preto činnosť Ligy proti rakovine a organizácií, ktoré sa danej problematike venujú, pretože vnímam potrebu sústrediť pozornosť práve na obete onkologických ochorení. Ide o ľudí okolo nás, našich priateľov a blízkych, ktorí sú počas pandémie ešte zraniteľnejší. Solidaritu s onkologickými pacientmi a pacientkami v tomto roku opätovne vyjadrujem aj ja.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Den narcisov podporujem aj tento rok, pretože onkologické ochorenia sú pre Slovensko stále vel'kou hrozbou a ich obete potrebujú našu pomoc Verejná ochrankyša práv“
Zobraziť všetky