Deň Európy je oslavou ochrany základných práv, na ktorých stojí európsky projekt

09.05.2017

Dnešné symbolické narodeniny Európskej únie, keď sa zrodila idea spolupráce európskych krajín, sú vhodnou pripomienkou podstaty a významu nášho členstva v tomto spoločenstve.

Hoci z mnohých strán počúvame len o  ekonomických výhodách nášho členstva, jeho jedinečný prínos má podstatne dôležitejší rozmer. Vnímam ho predovšetkým cez spoločné európske hodnoty, ku ktorým sme sa prihlásili. Je to ochrana základných práv a slobôd každého jedného človeka, jeden zo základných pilierov Európskej únie.

Už desiatky rokov nám tento pilier európskych demokracií garantuje život v mieri. Ten nie je automatický - včera sme si pripomínali Deň víťazstva nad fašizmom a smutné udalosti, ktoré sa v  minulom storočí v našich krajinách udiali. Preto považujem za potrebné tieto európske hodnoty mieru, ľudskosti, tolerancie pripomínať, aby ochrana základných práv a slobôd nezostala v tieni eura.
Zobraziť všetky