DARÍ SA PRI ZAČLEŇOVANÍ MINORÍT

11.02.2019

V spoločnosti sa často stretávame s nenávistnými prejavmi, ktorých terčom sa stávajú najmä zraniteľné a marginalizované skupiny. Sociálne vylúčenie rómskych komunít je zásadným problémom celého Slovenska a som presvedčená, že je nesmierne dôležité spoločne hľadať možnosti ako situáciu zlepšiť. Dôkazom toho, že efektívne riešenia existujú, sú viaceré príklady dobrej praxe pri sociálnom a ekonomickom začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít u nás na Slovensku.

S cieľom inšpirovať obce, v ktorých žijú rómske komunity, som oslovila takmer 900 starostiek a starostov a upriamila som ich pozornosť na publikáciu DARÍ SA. Ide o podnetnú knižku obsahujúcu množstvo ukážok, ako môže fungovať spolunažívanie majority a minorít. 
Jedným z príkladov je obec Spišský Hrhov, kde došlo ku komplexnej a dlhotrvajúcej zmene v prístupe k miestnej rómskej komunite. Tento príklad poukazuje na aktívny prístup, čo je jeden z najdôležitejších princípov pri riešení akéhokoľvek problému. Prvou aktivitou obce bolo vysporiadanie pozemkov. Obec pomohla s komplikovanou administratívou, s úhradami platieb v katastri či s finančnou výpomocou pri kúpe pozemku. Dnes už v obci nie je ani jedna chatrč či nelegálna stavba a väčšina Rómov býva vo vlastných legálnych domoch napojených na vodovod a kanalizáciu. Toto je určite možné považovať za obrovský úspech.

Tešia ma pozitívne reakcie obcí na zaslanú knižku. Verím, že spoločnými silami môžeme prispievať k zlepšovaniu situácie a začleňovaniu rómskych komunít.

Knižku si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky