Ďakujeme za vyplnenie DOTAZNÍKA

05.10.2012

AKO FUNGUJÚ SLOVENSKÉ ÚRADY, KTORÉ NÁM MAJÚ POMÁHAŤ?
POMÔŽTE NÁM ZO ZISTIŤ.

Aj vďaka tomu, že si nájdete pár minút na vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, budeme môcť porovnať zákonnú teóriu so skutočnou praxou.


Otázky si, prosím, skopírujte priamo do mailu a vyplnený dotazník, prípadne aj Vaše iné skúsenosti v tejto oblasti, nám pošlite na adresu: dotaznik@vop.gov.sk

1) Prosím uveďte inštitúcie, ktoré by Vám mohli pomôcť v prípade, že sa rodina ocitla v problémoch: ................................................................................................


2) Keď ste sa ocitli v zložitej životnej situácii, požiadali ste o pomoc nejaký štátny orgán
alebo inštitúciu? Ak áno, uveďte prosím ktorú: ....................................................


3) Ako Vám pomohli?
a) Venovali sa Vám a riešili/stále riešia problém s Vami.
b) Poslali Vás preč, ale poradili Vám, na koho a ako sa máte obrátiť, prípadne Vám pomohli vyplniť žiadosti alebo dohodli stretnutie na príslušnom úrade.
c) Poslali Vás preč bez pomoci alebo rady.
d) Ak máte nejakú inú skúsenosť, prosím stručne ju opíšte: ..................................

4) Stretli ste sa niekedy s pracovníkom orgánu sociálnoprávnej ochrany a ak áno, kvôli čomu?

Všetkým, ktorí vyplnili tento dotazník, ďakujeme v mene všetkých, ktorým tak v budúcnosti pomôžeme. Vaše odpovede čakáme na adrese: dotaznik@vop.gov.sk
Zobraziť všetky