DÔSLEDKY NEZÁKONNÝCH STERILIZÁCIÍ Z MINULOSTI NEMÔŽU ZOSTAŤ NEVYRIEŠENÉ

01.12.2020

V kontexte 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách som sa začiatkom novembra obracala na ministerstvo spravodlivosti a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny v súvislosti s doposiaľ nevyriešenými nezákonnými sterilizáciami prevažne rómskych žien z minulosti.

Nedobrovoľná sterilizácia predstavuje hrubý zásah do telesnej integrity a dôstojnosti osoby a zanecháva nezvratné následky aj vo sfére súkromného a rodinného života poškodenej ženy.

Je neakceptovateľné, že Slovenská republika ako demokratický a právny štát viacročnú prax nezákonných sterilizácií z minulých období nevyriešila a odmieta za túto prax prevziať plnú zodpovednosť. Tento postoj je pritom dlhé roky terčom opakovanej kritiky zo strany medzinárodných organizácií.

Vo veci sa dlhodobo angažuje Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorá pomáha poškodeným ženám. Tá výbor požiadala, aby prerokovanie veci naplánoval v čase, keď bude možné, aby sa na ňom zúčastnili aj ženy, ktorých sa nezákonné sterilizácie osobne dotkli. Výbor ich žiadosti vyhovel.

Mojou snahou je docieliť prijatie systémového riešenia, ktoré by umožnilo účinnú satisfakciu všetkým protiprávne sterilizovaným ženám. Na ministerstvo spravodlivosti i ľudskoprávny výbor sa ohľadom tejto problematiky obraciam už od roku 2018 a žiadam, aby jej venovali náležitú pozornosť.

Verím, že po opakovanom upozorňovaní na problém sa poslanci a poslankyne či ministerstvo spravodlivosti budú vecou zaoberať a ponúknu primerané systémové riešenia.

#zastavmenasilie
#orangetheworld #16DaysOfActivism
Zobraziť všetky