Dá sa to - chrániť práva všetkých ľudí a prinášať riešenia na komplikované problémy

19.10.2017

Počas môjho regionálneho výjazdu na východné Slovensko som sa stretla s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorých práca súvisí so základnými právami na vzdelanie a na prístup k vzdelaniu. Títo ľudia ukazujú, že problémy, ktoré sme ignorovali a nakopili sa nám, majú konkrétne riešenia. Na Slovensku nám napríklad čoraz viac vypadávajú rómske deti z klasického prúdu vzdelávania a končia v špeciálnom školstve alebo v čisto rómskych segregovaných školách. Verejný ochranca práv na to opakovane upozorňuje a Európska komisia pre tieto skutočnosti začala voči Slovensku konanie, na ktorého konci je žaloba a prípadné vysoké finančné sankcie. Je to však nielen o ochrane základných práv chudobných detí, ale je to aj v záujme všetkých detí a budúcich generácií.

Nekvalitné vzdelanie a nekvalifikovaní ľudia, ktorí budú rozširovať chudobnú vrstvu ľudí, ešte viac zaťažia sociálny systém, čo nie je udržateľné. Preto selektívna ochrana základných práv len vybratých skupín obyvateľstva, po ktorej dnes volajú populistické a extremistické sily čoraz hlasnejšie, nie je riešením.

Skutočné riešenia pozná starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. Vidí ich napríklad aj v zamestnanosti a dobre fungujúcom sociálnom podniku. V Hrhove nemajú pre Rómov ani špeciálnu školu, ani špeciálne triedy. Riešenia pozná aj Slávka Mačáková a organizácia ETP Slovensko - v celodennom vzdelávaní v komunitných centrách, ktoré prevádzkuje vo viacerých obciach na východnom Slovensku. ETP Slovensko tiež rozbehlo mikropôžičkový fond, z ktorého v obci Rankovce stojí už celá ulica rodinných domov. Bez pomoci štátu. Rómovia si rok poctivo šetrili na vkladnej knižke, aby následne dostali malú pôžičku na stavbu domu. Dnes z nich veľa pracuje, ich deti trávia poobedia v komunitnom centre, kde si rozširujú vedomosti. Svoje domy poctivo splácajú.

Vedeli ste, že na začiatku úspešnej cesty Špišského Hrhova bolo prítomné práve ETP Slovensko? To všetko je možné, ak ľudí nediskriminujeme - na to dohliada Poradňa pre občianske a ľudské práva. Ich litigačné žaloby, ktoré menia nedostkatky v našich zákonoch aj v našich hlavách, chránia myšlienku univerzálnosti základných práv. Tie sú garantované všetkým bez rozdielu.

Verím, že tieto prístupy, z ktorých vychádzajú aj návrhy opatrení verejného ochrancu pre orgány verejnej správy, si postupne bude osvojovať aj štát.
Zobraziť všetky