DÚHOVÝ PRIDE PODPORÍM AJ TENTO ROK

13.07.2018

Mali by sme mať otvorené oči aj srdcia, aby sme vnímali životné príbehy LGBTI ľudí a strasti, ktoré vychádzajú z toho, že im z pohľadu právnej úpravy stále nie je venovaná náležitá pozornosť. Právne prehliadanie homosexuálnych vzťahov a chýbajúca právna úprava ich rodinného a súkromného života sú z pohľadu medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov Slovenskej republiky z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Vzhľadom na to, že od minulého roka sa situácia pre LGBTI ľudí nezmenila, podporím Dúhový PRIDE Bratislava 2018 svojou osobnou účasťou aj tento rok.
Zobraziť všetky