DÚHOVÝ PRIDE MÁ MOJU PODPORU AJ TENTO ROK

23.07.2021

Aj tento rok podporujem Dúhový Pride, a to zajtrajším prejavom na virtuálnom podujatí i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas dneška ako upozornenie na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku.

Náš súčasný svet na pozadí pandémie je surrealistický a nemôžeme očakávať, že sa vrátime do obdobia tej normality, z ktorej sme do toho surrealizmu vkročili. Nevkročíme dvakrát do tej istej rieky, ani do tej istej reality. V novej realite by sme mali byť vnímavejší voči sebe navzájom aj voči prostrediu, ktoré nás obklopuje.

Nová realita v post-covidovom svete je príležitosťou na to, aby sme porozumeli aj podstate základných práv a slobôd tak, ako sú zakotvené v našej ústave a možnostiam ich obmedzenia.

Európske právne myslenie je založené na hodnotách, ktoré vznikli zo stretov medzi rôznymi filozofickými i náboženskými smermi. Dosiahnutý hodnotový zmier vyjadruje a chráni ústava každého demokratického a právneho štátu v Európe.

Základné práva a slobody by sa mali vysvetľovať tak, aby ich interpretácia slúžila na harmonizáciu slovenského právneho poriadku s právnym poriadkom Rady Európy a Európskej únie ako spoločenstiev moderných demokratických štátov uznávajúcich vládu práva.

V tejto súvislosti vyjadrujem nádej, že Slovenská republika pri riešení otázok spojených s právami ľudí z LGBTI komunity im umožní vystúpiť z tieňa na slnko.

Opis fotky nie je k dispozícii.
Zobraziť všetky