ÚCTA K ĽUDSKÝM PRÁVAM SA PREJAVUJE V REŠPEKTE K PRAVIDLÁM

08.01.2021

Ešte začiatkom decembra som prijala pozvanie na rozhovor od Slovenského národného strediska pre ľudské práva do podcastu so zameraním na rôzne ľudskoprávne oblasti. Hovorili sme o komunikácii o ľudských právach, o  problematike spochybňovania faktov v postfaktuálnej dobe, ale aj o  ochrane práv v čase pandémie.

V súvislosti s potrebou zlepšenia ochrany ľudských práv všeobecne som uviedla, že ich musíme predovšetkým rešpektovať a najväčší rešpekt by mali preukazovať vysokí štátni činitelia. Už Karol IV. Luxemburský povedal, že najväčšiu úctu k zákonom musí mať zákonodarca sám. Ak v súčasnosti ľudské práva tvoria základ pravidiel hry a nevyhnutnú súčasť spoločenskej zmluvy, tak je potrebné ich dodržiavať. To sa prejaví vo vysokej miere úcty k základným právam a  slobodám zo strany vrcholných predstaviteľov. Samozrejme, rešpekt k nim musia mať aj ostatní účastníci a účastnícky spoločnosti, čo by sa malo prejaviť v ich každodennom rozhodovaní a konaní, či už vo vzťahu k  rodine, priateľom, alebo širšiemu okruhu ľudí.

Na otázku, čo pre mňa znamená ľudskosť, odpovedám: „Ľudskosť pre mňa znamená vernosť dobrým citom vo mne pri rozhodovaní sa, ktoré každý deň uskutočňujem a pri krokoch, ktoré aj reálne vykonávam.“

Vypočujte si celý rozhovor na stránke www.noprave.podbean.com.

Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia a interiér
Zobraziť všetky