CHRÁNIM PRÁVA VŠETKÝCH ĽUDÍ, ČI UŽ IDE O MENŠIU SKUPINU, AKO SÚ CUDZINCI, ALEBO VÄČŠIU SKUPINU, AKO SÚ ŽENY V PÔRODNICIACH

16.09.2020

Pre denník SME som poskytla rozhovor o výsledkoch nášho prieskumu na oddeleniach cudzineckej polície a ďalších aktivitách, ktorým sa v kancelárii venujeme. Okrem prieskumu sme sa zhovárali napríklad aj o aktuálne prebiehajúcom prieskume zameranom na dodržiavanie práv žien počas pôrodov, snahách o sťaženie prístupu k interrupciám či štátnej karanténe.

Novinár Roman Cuprík počas rozhovoru poznamenal, že v médiách sa objavujem najmä v súvislosti s tým, že keď poukazujem na nedodržiavanie práv nejakej menšiny, ako sú cudzinci, LGBT komunita, Rómovia a podobne, tak som terčom kritiky. Pýtal sa, ako sa v takej atmosfére pracuje? Na jeho otázku v rozhovore odpovedám:

Ide o nepochopenie inštitútu ombudsmana. Ako verejná ochrankyňa práv som povolaná preskúmavať, či slovenské inštitúcie, orgány verejnej moci dodržiavajú ústavu a neporušujú práva, ktoré sú ľuďom garantované. A to bez ohľadu na to, či ide o menšiu skupinu, ako sú cudzinci, alebo väčšiu skupinu, ako sú napríklad ženy v pôrodniciach. Pretože ak ústava hovorí, že sme demokratický a právny štát, to znamená, že v ňom na základe určených pravidiel vládne väčšina, avšak bez ujmy na základných právach a slobodách každého jednotlivého občana, resp. člena spoločnosti, teda aj príslušníkov menšín. V tomto zmysle je väčšinové rozhodovanie obmedzované imperatívom rovnakej hodnoty členov spoločenstva. Inštitúcie ombudsmanského typu sú zriaďované s cieľom, aby dohliadali na dodržiavanie týchto práv orgánmi verejnej správy.

Prečítajte si celý rozhovor.
Zobraziť všetky