CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE V ZÁUJME ZÁCHRANY PRÍRODY A ZDRAVIA NÁS VŠETKÝCH

26.08.2020

Ochranu životného prostredia považujem za mimoriadne významnú a v súvislosti s víziou budúcnosti priam za kľúčovú. Ak je príroda drancovaná, následky sú závažné a náprava môže byť v niektorých prípadoch obzvlášť náročná. Aj vzhľadom na túto skutočnosť aktuálne pracujeme na prieskume zameranom na staré environmentálne záťaže, o výsledkoch ktorého vás budem informovať ešte tento rok.

Zaťažené životné prostredie sa týka aj Žitného ostrova, o ktorom sme spolu s mojím tímom diskutovali na stretnutí s poslankyňou Annou Zemanovou a jej asistentkami. Hovorili sme konkrétne o Národnom projekte záchrany Žitného ostrova, ktorého cieľom je zabrániť šíreniu znečistenia do podzemných vôd na tomto území.

Chrániť prírodu a zdroje, ktoré nám ponúka, je nielen v záujme záchrany prírody ako takej, ale aj zdravia a života nás všetkých.


Zobraziť všetky