CHRÁŇME ĽUDSKÉ PRÁVA ĽUDÍ V TIENI

19.10.2018

Dnes som na konferencii „Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca“ hovorila o senioroch a ľudských právach. Keďže ich ochrane sa v kancelárii prioritne venujeme, upriamila som pozornosť na aktuálne prebiehajúci prieskum kontroly dodržiavania základných práv v zariadeniach pre seniorov. Predbežné výsledky ukazujú, že v tejto oblasti máme stále veľký priestor na zlepšenie.

Okrem toho som počas diskusie upozornila aj na ďalšie rezervy v ochrane práv seniorov, presnejšie na diskrimináciu na základe veku zo strany štátu. Príspevky na motorové vozidlo a osobnú asistenciu môžu totiž na Slovensku získať len ľudia, ktorí ešte nemajú viac ako 65 rokov. V tomto prípade som sa obrátila na Ústavný súd a požiadala som o odstránenie diskriminačných podmienok zo zákona.

Aj takýmto spôsobom v kancelárii bojujeme za práva starších a zraniteľnejších ľudí.
Zobraziť všetky