CHRÁŇME SI SVOJE VOLEBNÉ PRÁVO

09.11.2018

Všetci máme rovnaké právo voliť a vyjadriť tak svoj politický postoj. Aj v zajtrajších komunálnych voľbách môžeme dať svoj hlas tomu, koho si vyberieme slobodne, bez ovplyvňovania a podľa vlastného presvedčenia.

Nie je novinkou, že práve s komunálnymi voľbami sa spájajú podozrenia, akými sú kupovanie hlasov, manipulácia s hlasovacími lístkami a ovplyvňovanie výsledku volieb. Ako obete takejto manipulácie sa zväčša spomínajú marginalizované komunity. Tieto praktiky sa však môžu objaviť aj v ďalších obzvlášť zraniteľných skupinách, akými sú napríklad seniori alebo ľudia so zdravotným postihnutím v zariadeniach a domovoch sociálnych služieb.

Ak sa obávate, že hlasy vašich blízkych by mohli byť zmanipulované, upozornite ich, aby svoje volebné práva chránili. Povzbuďte ich, aby sa nebáli ozvať. Nedovoľme manipulovať s vlastným rozhodnutím a ovplyvňovať tak výsledky volieb. Bráňme si svoje právo voliť.
Možnosti nám ponúka aj zákon. Napríklad tú, že vo volebnej miestnosti majú právo byť aj osoby, ktoré prejavia záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. My možnosť pozorovať voľby využijeme. A vy?
Zobraziť všetky