Častý problém samosprávy: vypratanie obecného bytu

24.07.2013

Starostovia obcí sa opakovane obracajú na Kanceláriu verejného ochrancu práv so žiadosťou o pomoc
pri vyprataní nájomníka z obecného bytu. Zväčša ide o o prípady, keď nájomník dlhodobo (viac ako tri
mesiace) neplatí nájom a zo sociálnych dôvodov nie je schopný splatiť ho ani v budúcnosti a navyše ani
nesúhlasí s dohodou o ukončení nájmu. Svojvoľné vypratanie nájomníka je však v rozpore s Občianskym zákonníkom.
Ak Vás táto téma zaujíma, viac informácií a odborné stanovisko si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky