Boj proti korupcii

03.02.2003

Dňa 3. februára 2003 sa uskutočnilo rokovanie medzi Verejným ochrancom práv a pánom Jorge Ágnes Espinom – predvstupovým poradcom pre boj proti korupcii. Účelom návštevy bolo oficiálne nadviazanie spolupráce a stanovenie si spoločných úloh pre pôsobenie v podmienkach Slovenskej republiky.
Pán Espina informoval Verejného ochrancu práv o projekte, ktorého kľúčovým zámerom je zmapovanie oblastí verejného života v Slovenskej republike, kde sa častejšie vyskytuje fenomén korupcie. Zaujímal sa  o odborný názor Verejného ochrancu práv na inštitút „súkromnej žaloby“, ktorý je zaužívaný v Španielsku. Z ďalších problematík, ktoré boli predmetom vzájomnej diskusie možno spomenúť otázky týkajúce sa spôsobu podávania podnetov a prípady súvisiace s výkonom väzby .
Závery rokovania vyústili do koncepcie neformálnej spolupráce, na základe ktorej sa v budúcnosti bude realizovať viacero spoločných aktivít, na úseku ochrany základných ľudských práv v spojitosti s bojom proti korupcii.
Zobraziť všetky