Bezbranní zamestnanci a nemohúce úrady v právnom štáte

21.09.2012

Nemohúcnosť štátnych orgánov, plytvanie časom a verejnými prostriedkami - aj také sú výsledky prešetrovania postupu orgánov verejnej správy vo vzťahu k spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou.

V súvislosti s problémom nevyplácania miezd, hromadným prepúšťaním a neodvádzaním odvodov do Sociálnej poisťovne spoločnosťou Slotex Fashion, s.r.o., právnici Kancelárie verejného ochrancu práv prešetrili postup Inšpektorátu práce v Prešove, ako aj zainteresovaných inštitúcií vo Vranove nad Topľou, teda Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; Daňového úradu; Sociálnej poisťovne a Okresného riaditeľstva Policajného zboru.
„Výsledky nášho šetrenia ma neprekvapili, takto u nás v praxi často vyzerá vymožiteľnosť práva,“ skonštatovala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Podľa verejnej ochrankyne práv je „závažným zistením skutočnosť, že vyššie uvedené orgány zväčša nedisponujú dostatočnými kompetenciami na to, aby mohli skutočne efektívne zasiahnuť proti subjektu, ktorý sa stal veľkým dlžníkom štátu. A zároveň, ak už niektorý orgán takéto kompetencie má, tak ich nevyužije efektívne a včas.“

V prípade záujmu si kompletnú tlačovú správu môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky