Beseda verejného ochrancu práv so žiakmi Základnej školy v Smižanoch

11.02.2009

V stredu 11. februára 2009 verejný ochranca práv a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv besedovali so žiakmi a následne aj s pedagógmi Základnej školy v Smižanoch. Hlavnou témou stretnutí bola problematika ochrany základných práv a slobôd, osobitne práv dieťaťa, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho pôsobnosť, právomoci, ale aj praktické poznatky a aktivity v oblasti ochrany práv detí. 
Zobraziť všetky