Beseda verejného ochrancu práv so žiakmi Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach

05.02.2009

V rámci projektu „Detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv“ sa dňa 5. februára 2009 uskutočnila v priestoroch Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach beseda verejného ochrancu práv a vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv so žiakmi tejto školy. Beseda bola zameraná na ochranu práv dieťaťa ako aj na riešenie konkrétnych problémov detí, najmä na nebezpečenstvá šikany medzi deťmi. Besedy sa zúčastnil aj externý spolupracovník projektu z oblasti psychiatrie.
Zobraziť všetky