Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Združenej hotelovej akadémie v Bratislave

17.05.2007

Dňa 17. mája 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi Združenej hotelovej akadémie v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia bola problematika ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike a činnosť verejného ochrancu práv, ale aj otázky dodržiavania práv detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa.
Zobraziť všetky