Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave

02.05.2007

Dňa 2. mája 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi prvého ročníka Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv bola ochrana základných práv a slobôd, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj dodržiavanie práv dieťaťa s poukazom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa i na vnútroštátnu právnu úpravu Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky