Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave

25.04.2007

Dňa 25. apríla 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi druhého ročníka Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv bola ochrana základných práv a slobôd, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj dodržiavanie práv dieťaťa s poukazom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa i na vnútroštátnu právnu úpravu Slovenskej republiky. Šlo o druhé z troch plánovaných stretnutí so študentmi tejto školy.
Zobraziť všetky