Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Združenej strednej školy odevnej

14.03.2007

Dňa 14. marca 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi Združenej strednej školy odevnej v Bratislave. Hlavnou témou besedy, ktorá sa uskutočnila v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv bola ochrana základných práv a slobôd, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj dodržiavanie práv dieťaťa s poukazom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa i na vnútroštátnu právnu úpravu Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky