Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Súkromnej hotelovej akadémie v Bratislave

27.01.2010

V stredu 27. januára 2010 besedoval verejný ochranca práv so študentmi prvého ročníka Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa. Hlavnou témou stretnutia bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho pôsobnosť a kompetencie, ale aj praktické poznatky a skúsenosti z dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy na Slovensku.
Zobraziť všetky