Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Súkromnej hotelovej akadémie v Bratislave

09.02.2009

V pondelok 9. februára 2009 sa na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave konala beseda verejného ochrancu práv a vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv so študentmi Súkromnej hotelovej akadémie. Hlavnou témou besedy bolo priblíženie problematiky ochrany základných práv a slobôd v pôsobnosti verejného ochrancu práv,  jeho postavenie v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj jeho poznatky z dodržiavania a ochrany práv a slobôd, osobitne práv dieťaťa.
Zobraziť všetky