Beseda verejného ochrancu práv so študentmi Stredného odborného učilišťa obchodného v Bratislave

12.12.2007

Dňa 12. decembra 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi Stredného odborného učilišťa obchodného v Bratislave. Hlavnou témou besedy bola problematika ochrany základných práv a slobôd, osobitne práv dieťaťa, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku ako aj jeho poznatky z dodržiavania práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky