Beseda verejného ochrancu práv so študentmi na obchodnej akadémii Imricha Karvaša v Bratislave

09.11.2009

V rámci spolupráce Kancelárie verejného ochrancu práv s organizáciou Ilsa Slovensko Civitas Europa sa v pondelok 9. novembra 2009 konala beseda verejného ochrancu práv so študentmi na Obchodnej akadémii Imricha Karvaša v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho pôsobnosť a kompetencie. Ďalšie stretnutie, plánované na pondelok 16. novembra 2009, bude venované praktickým poznatkom verejného ochrancu práv z dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy na Slovensku.
Zobraziť všetky