Beseda verejného ochrancu práv s poslucháčmi Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

03.12.2007

Dňa 3. decembra 2007 sa uskutočnila beseda verejného ochrancu práv s poslucháčmi etickej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou témou besedy bola problematika ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku. Časti stretnutia, venovaného právam detí a ich ochrane vrátane ochrany pred násilím, sa zúčastnili aj deti zo Základnej školy na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici. Beseda sa uskutočnila na pôde pedagogickej fakulty.
Zobraziť všetky