Beseda so žiakmi Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne

21.04.2006

Dňa 21. apríla 2006 sa právnici Kancelárie verejného ochrancu práv stretli so žiakmi Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne. V rámci dvoch besied so žiakmi 5. - 7. ročníkov a 8. - 9. ročníkov bolo hlavnou témou dodržiavanie práv dieťaťa s poukazom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa i na vnútroštátnu právnu úpravu Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky