Beseda so študentmi Cirkevnej spojenej školy v Snine

20.12.2011

Dňa 20. decembra 2011 sa pracovník Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil na besede so študentmi Cirkevnej spojenej školy v Snine. Jeho vystúpenie bolo zamerané na  činnosť Európskeho parlamentu pri ochrane základných práv a slobôd v súvislosti s udeľovaním Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ako i na obsahovú stránku ľudských práv, najmä na právo na slobodu prejavu a právo na informácie v kontexte s čl. 10 Dohovoru a ochrane ľudských práv a slobôd, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva  a  Európskeho Súdneho dvora. Pozornosť upriamil i na informácie o činnosti a pôsobnosti verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky