BARIÉRY BY DO VEREJNÝCH BUDOV NEMALI PATRIŤ

18.10.2018

Ľudia so zdravotným postihnutím, seniori či rodičia s kočíkmi majú už dlhodobo problém dostať sa na poštu v Košiciach. Prekážkou sú schody, ktoré nedokážu prekonať. Svoje záležitosti preto musia s pracovníkmi a pracovníčkami pošty vybavovať na ulici. Bezbariérový prístup nie je ani na košickej železničnej stanici a jedinou aktuálnou možnosťou je prejsť na vybrané nástupištia cez cestu určenú na príjem a výdaj balíkov.

Košice však nie sú jediným mestom, ktorého sa problém s bariérami týka. Budovy bez možnosti dostať sa do nich bez prekážok sa nachádzajú aj v iných mestách na Slovensku a spôsobujú každodenné vyraďovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením z aktívneho života. Tomuto má Slovenská republika predchádzať. Keďže sme signatármi Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným znevýhodnením, Slovensko má povinnosť vykonávať všetky opatrenia, aby sa takáto forma diskriminácie odstránila. Tento stav jednoznačne nie je v poriadku, preto sa ako verejná ochrankyňa práv snažím aktívne vyhľadávať všetky možnosti, aby som mohla do riešenia takýchto problémov vstúpiť.

Viac sa dozviete v reportáži RTVS.
Zobraziť všetky